Verftet, Ny-Hellesund

Oppdraget med utvikling av Verftet i Ny-Hellesund ble tildelt etter en parallell oppdrags konkurranse i 2008. En slik oppgave hadde vi fabulert om lenge, og vi var super motiverte for jobben.
Les mer…

© Strek Arkitekter AS – Nettsider utviklet av Tress Design

^